Henting av juletrær

Renovasjonsetaten opplyser om at de samler inn brukte juletrær lørdag 5. januar på følgende tidspunkter og steder:

Kl. 10:00 – Krysset mellom Munkebekken og Gamle Strømsvei, snuplassen v/300
Kl. 10:15 – Munkebekken v/innkjøring 8-290, møteplass Taxi

For kart og mer info, besøk nettsiden deres her. Det er også anledning til å kaste juletrær på Haraldrud gjenbruksstasjon.

Sosialkomite / festkomite

Styret vil ta initiativ til å få satt ned en «sosialkomite/festkomite» på neste generalforsamling. Kunne du tenke deg å være med å arrangere sosiale sammenkomster av ulikt slag i borettslaget kan du ta kontakt med styret. Styret vil også spørre alle beboerne om hva slags sosiale arrangementer man ønsker å ha i borettslaget fremover.

Radonmålinger

Vi er nå i gang med nye radonmålinger med eget apparat der det er nødvendig med kontrollmåling. Vi tar de enhetene som haster mest først, og i utgangspunktet er det kun enheter med høye verdier eller ikke godkjente målinger som måles på nytt. Ta kontakt med styret om dere ikke har sendt inn resultater av radonmålingen til styret, og ønsker ny måling. Vi måler bare frem til mars (normalt ca en uke i hver bolig), så hvis det blir mange som ønsker ny måling kan det hende dere må vente til neste vinter.

Snømåking

Styret har gått til innkjøp av ny snøfreser så vi står godt rustet foran vintersesongen. Alle beboere må imidlertid regne med å selv måtte måke litt foran garasjene sine; snøfreseren kaster snø og grus og av hensyn til parkerte biler vil det ikke være mulig å fjerne snøen overalt (og vi måker ikke inn til dørene til hver enhet). Måking som må gjøres for hånd må beboerne regne med å ta seg av selv. Styret skal imidlertid sørge for god fremkommelighet til postkasser og søppelcontainere.

Brannstiger

Alle skal få nye brannstiger, men disse monteres etter maling. De gamle brannstigene er ikke tatt ned hos de som har fått nye – dette gjøres til sommeren (det må også flekkmales litt etter de gamle brannstigene).

Adventsarrangement

Sett av søndag 2.desember; da tenner vi vår fantastiske julegran og arrangerer pepperkakebaking i grendehuset. Det går også rykter om at nissen dukker opp.

Vaktmester

Ingen har meldt interesse for å ta over snømåkingen i vinter. Styret jobber med en langsiktig løsning for vaktmesteroppgavene, men denne vil uansett ikke være klar til denne vinteren. Vi oppfordrer fortsatt beboere til å melde seg til styret hvis man er interessert i denne jobben.

Piper og pipebrann

Nå kommer snart vinteren og vi fyrer mer enn ellers i året. Hvis dere merker dårlig trekk i pipa, misfarging/lekkasjer eller andre tegn på at noe kan være galt med pipa bør den inspiseres av fagfolk så man vet at den ikke er brannfarlig. Husk at pipene våre skal være udekket på minst to sider – for at man skal kunne oppdage skader. Har dere spørsmål knyttet til dette så ta kontakt med styret.

Høstdugnad

Årets høstdugnad blir søndag 14.oktober fra klokken 14. Vi klipper busk og kratt, raker og koster – oppmøte ved styregarasjen ved nr 11. Det blir servering av sodd underveis. Fra fredag 12.oktober står det to containere for hageavfall tilgjengelig; klipp egne hekker og få avfallet i containerne. Det er KUN hageavfall som går i containerne, og hageavfall skal IKKE plasseres i sorte sekker. Styret forutsetter at alle beboere klipper hekkene sine så de ikke er for høye og hindrer sikt ut mot vei, og heller ikke brer seg utover gangveier. Trenger du hjelp med hekkeklippingen så ta kontakt med styret.