Brannsikkerhet

Når det nå nærmer seg jul er det på tide å ta et blikk på brannsikkerhet i borettslaget.
Her følger et par punkter alle bør foreta seg for å sikre seg og sine:

Røykvarslere:
Sjekk at du har røykvarslere der det er behov. I våre boliger er følgende steder et minimum for å sikre god brannvarsling, men ha gjerne flere:
– Nederst i trapp (1.etg)
– Øverst i trapp (3.etg)
– Gang utenfor soverom (2.etg)
– I forbindelse med et eventuelt vaskerom

Dersom tredje etasje benyttes som oppholdsrom bør man også ha røykvarsler her. Seriekoblede røykvarslere sikrer god varsling i hele huset dersom det oppstår brann eller branntilløp.

Rømningsveier:
Sjekk at brannstigen er i orden. Dette sjekker man enkelt selv ved å fjerne stiften som holder stigen på plass. Stiften settes på plass igjen etter sjekken. Dersom det skulle være feil på brannstigen er det viktig at dette meldes fra om til styret.
Sjekk også at vinduer som kan benyttes til rømning lar seg åpne.

Rømningsvei fra hage.
Alle rømningsveier skal lede til «sikkert sted». Dersom hagesiden av huset ikke har noen utgang (f.eks port gjennom gjerde/hekk) vil ikke dette regnes som et sikkert sted i forbindelse med brann.
Her er det beboers ansvar å sørge for at det er mulig å rømme videre fra egen hage. Dette kan løses ved å lage port/åpning i gjerde/hekk, evt en stigeløsning for å forsere et gjerde.
Det er ikke krav til store installasjoner, kun at det er mulig å ta seg videre fra hagen. Er f.eks hekken mulig å passere ved å «gå gjennom» den, så er dette så klart godt nok.

Brannslukkingsapparat / brannteppe o.l.:
Sjekk at dere har oversikt over hvor slukkeutstyr befinner seg i huset. Her er regelen «jo fler jo bedre», og det er lurt å ha slukkeapparat tilgjengelig i alle etasjer.
Brannteppe er et godt alternativ på kjøkkenet dersom det skulle oppstå brann i forbindelse med matlaging. Da kan du slukke brannen uten å skade hele kjøkkenet ditt.

Brannøvelse:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler at man gjennomfører brannøvelse også i private hjem. Sørg for at hele familien vet hva de skal gjøre i en brannsituasjon.
Det er viktig med fokus på følgende:
– Varsling
– Plassering av slukkeutstyr
– Rømningsveier
– Samlingspunkt ute
– Rutiner

Vi håper som alltid at dette er informasjon og grep vi aldri får bruk for, men det er likevel viktig å være bevisst på sikkerhet i egen bolig.

mvh
Styret

Informasjon fra styret – julegrantenning, beboermøte og tv/Internett

Beboermøte
Styret planlegger beboermøte og dato settes så fort vi har informasjonen vi trenger om «garasjeprosjektet» . Sakene styret vil orientere om på beboermøtet er;

  • Nye garasjer
  • Økonomiske sider ved rehabiliteringsprosjektet som er gjennomført

NB: Beboermøtet skal ikke ta beslutninger i disse sakene, det gjøres på ekstraordinær/ordinær generalforsamling.
Andre saker dere ønsker å drøfte må meldes til styret på styret@ellingsrudjordetbrl.no senest 24.november 

Julegrantenning søndag 28.november kl. 17:00
Påmelding her; https://no.surveymonkey.com/r/VYWZGQ3
Påmelding er viktig slik at nissen vet hvor mange barn som kommer!

Internett/TV

Styret er klar over problemene en del beboere opplever og har dialog med OpenNet.
Avtalen med Telia løper frem til 1.7.2022 – etter denne datoen forsvinner tilgangen til de gamle internett/Tv-løsningene til borettslaget.

Husleien vil fremover spesifisere utgifter til RiksTV og fibernett slik at de som kan kreve utgiftene refundert fra arbeidsgiver får mulighet til det.

Steng/tøm utekranene
Til slutt en vennlig påminnelse om at dere som ikke har skrudd av vannet til utekranene bør gjøre det nå for å forhindre frostskader i vinter.

Styremøter
Styret avholder normalt styremøte i løpet av den første uka i hver måned.

Snømåking og parkering

arno-senoner-eWWTfw17QCU-unsplash
Da er vinteren her igjen og vi minner om at alle må passe på at det ikke legger seg for mye snø på taket til tilbygg/tak over terrasser og balkonger. For mye vekt her kan i verste fall gi skader på bygningene og det er beboernes eget ansvar å måke ved behov. Hvis dere ikke følger opp dette kan konsekvensen i verste fall bli at dere selv må dekke skader hvis de oppstår.
Det er også fint om dere ikke måker all snøen foran huset ut på gangveiene.
Borettslaget har avtaler om snømåking, og det brukes i tillegg snøfreser. Vi gjør imidlertid oppmerksomme på at «finmåking» foran garasjene må dere regne med å gjøre litt av selv (det samme gjelder selvsagt måking fra gangveiene til inngangsdørene).
TIl slutt; mye snø betyr fort parkeringstrøbbel her i Munkebekken. Pass på at dere ikke parkerer slik at brøytebilene ikke kommer til der de skal. Selv om det er plass til x antall biler ved siden av hverandre på parkeringen ellers i året kan snøen gjøre at det er plass til færre biler om vinteren. Hvis alle kan måke litt rundt bilene sine vil det også  bli mindre parkeringstrøbbel for alle.

Fibernett.

Borettslagene Munkebekken, Ellingsrudflaten og Ellingsrudjordet har gått sammen for å få til en fellesavtale om fibernett. OBOS OpenNet har kommet med det klart beste tilbudet. Dette tilbudet inkluderer også arbeidet forbundet med infrastrukturen som trengs for fibernettet. Tilbudet innebærer ingen kostnadsøkning for borettslagene sett opp mot dagens Get-avtale.

Alle som i dag betaler for utvidet datahastighet, gjennom GET/Telia, vil slippe disse kostnadene. Fibertilbudet har en hastighet på 1000/1000 Mbit/s som er langt bedre enn den største oppgraderingspakken til GET. Borettslagene vil hver for seg også inngå avtale med tredjepart (RiksTV) om leveranse av lineær tv via fiber. Grunnpakken i TV-avtalen vil ikke medføre ekstra kostnader for andelseierne. Som med GET/Telia er det mulig for den enkelte boenhet å kjøpe ekstra TV-pakker.

Det vil komme informasjon rundt traseer for fiber og tilkoblingspunkter på andelene når dette arbeidet er klart. Som del av avtalen blir alt istandsatt og ny asfalt blir lagt.

TV pakken på det nye fibernettet vil bestå av RiksTV favoritter som gir alle 6 faste kanaler og 6 kanaler alle kan velge selv. Det kan bestilles ekstra kanaler av den enkelte husstand.

For mer informasjon, se Spørsmål og svar om fibernett

Vårdugnad

I disse coronatider er det ikke mulig å gjennomføre vårdugnad slik vi pleier. Vi oppfordrer alle til å rydde og koste utenfor egen andel, og styret vil ta ansvar for fellesområdene.

Tirsdag 12.mai vil det bli plassert ut to containere for hageavfall som dere kan benytte. Containerne skal blir stående ved den store lekeplassen frem til fredag 15.mai. Containerne skal KUN brukes til hageavfall.

Mandag 11.mai kommer det komprimatorbil til borettslaget. Bilen vil kjøre gjennom borettslaget og ALLE må selv ta ansvar for å kaste sine ting.

Les mer

Ingen 17.mai uten korps!

Styret har avtale med Oslo Janitsjar at de marsjerer gjennom borettslaget og stopper for å spille nasjonalsangen og en marsj eller to ved lekeplassen. Nøyaktig tidspunkt vet vi ikke, men det blir tidlig på morgenen (sannsynligvis rundt klokken 08-09, men her kan det komme endringer) . De skal innom flere steder her i Munkebekken så vi vil sannsynligvis høre det når de er på vei. Kom gjerne å hør på ved lekeplassen/grendehuset – men følg smittevernreglene som gjelder per 17.mai.

Befaringer er avlyst – følg folkehelseinstituttets anbefalinger!

På grunn av koronaviruset og tiltakene igangsatt av regjering og Folkehelseinstituttet, utsetter styret alle individuelle befaringer av andeler inntil videre. Videre ser styret på tilgjengelige digitale løsninger for gjennomføring av beboermøte/generalforsamling.

Styret oppfordrer alle beboere til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger og tiltak. Det er løpende oppdateringer her.

Beboere bes respektere hjemmekarantene og gjennomføre sosial distansering for å minimere lokal smitte her i Munkebekken.

Renovasjonsetaten kommer på besøk 6.august

Oslo kommune, ved renovasjonsetaten, vil komme rundt i borettslaget 6. august mellom klokken 16.00 og 20.00. Hensikten med besøkene er å motivere til økt kildesortering. De skal i følge dem selv også holde en stand hvor ungene kan spille «returdunk» og de voksne kan svare på en kildesorteringsquiz. De vi også ha med seg gratis søppelbøtter som passer til de grønne posene.