Brannsikkerhetsutstyr

Viktig informasjon til alle beboere. Styret har besluttet å oppgradere brannsikkerhetsutstyret, da eksisterende utstyr må byttes ut. Det er borettslaget v/styret som er ansvarlig for røykvarsler og slukkemiddel i boligene.

Følgende skal utføres i din leilighet

Røykvarsler – det skal monteres 2 stk. optisk/termiske røykvarslere i alle leilighetene. Disse blir montert i tak utenfor soverom på egen selvklebende brakett, og i stue. Litt avhengig av planløsning, men utenfor soverom prioriteres. Den kan lett tas ned ved f.eks. maling av tak. Røykvarsler leveres med innebygget 10 års batteri, slik at man slipper batteribytte. Den er ikke så følsom ovenfor stekeos og vanndamp som ioniske røykvarslere og er vesentlig bedre til å detektere ulmebranner. Den nye røykvarsleren har en stor testknapp for enkel betjening fra gulvet, med for eksempel et kosteskaft. Avstilling av feilalarmer og test gjøres ved å trykke på knappen på røykvarsleren. Gamle røykvarslere demonteres ikke, ønskes ny røykvarsler montert på samme sted må beboer demontere røykvarsleren på monteringsdagen. (Eldre og uføre vil få hjelp til dette hvis behov). Det tas forbehold om plassering. Det gjøres også oppmerksom på at nye varslere generelt er mindre enn eldre. Boligere med alarmanlegg er ikke fritatt fra montering, da disse gjerne blir fjernet ved eierskifte. Røykvarsleren er styrets ansvar og skal følge boligen i 10 år uavhengig av annet tilleggsutstyr som beboere ønsker å ha. Dette er viktig for å opprettholde internkontrollen vedrørende brannvernutstyret i boligene.

Håndslukker – det utleveres nye pulverapparater til beboere, det gamle skal tas ut i retur for destruksjon. Husk å sette det frem. Det anbefales å oppbevare håndslukker på soverom slik at det er lett tilgjengelig hvis man skulle få et branntilløp på natten.

110 Slukkeskum multipro – det utleveres liten skumslukker, denne er anbefalt oppbevart  på kjøkken. Slukkeskum brukes mot små branntilløp som f.eks. fett/olje, elektrisk eller dekorasjoner med stearinlys.

HUSK: NYTT UTSTYR ER BORETTSLAGETS EIENDOM OG SKAL FØLGE BOLIGEN VED EIERSKIFTE.

Beboere må gjøre leiligheten tilgjengelig i oppgitt tidsrom. Dette kan gjøres ved å være tilstede under montering, levere nøkkel til nabo eller styret dagen før montering. Nøkler må leveres i konvolutt merket med navn og adresse, etter endt arbeid vil nøkler bli levert til styret. Styrets kontaktperson for dette er Kalle Fostervoll – Munkebekken 75.

Viktig: Skru av boligalarm og lås inn kjæledyr på soverommet. Trygg og Sikker AS kan ikke ta anvsar for eventuelle alarmuttrykninger eller kjæledyr som rømmer. 

 

Monteringstider torsdag 21. mai 2015:

Montering starter i Munkebekken 11 kl. 08:00. Vi jobber oppover i nummerrekkefølge.

Munkebekken 11-77 kl. 08:00-11:00

Munkebekken 79-143 kl. 10:30-14:00

Den daglige monteringen starter på den første oppgitte adressen. Oppgitte tider er ca. tider. I de fleste tilfeller vil vi være ferdig før kl. 14:00.

Mer info om Trygg og Sikker AS finner du her.

Comments are closed