Kjøring og parkering

Styret må igjen oppfordre til bruk av garasjer, og at dørene skal lukkes og låses.

Sommertid betyr at det er mange barn ute. Vi gjentar derfor nok en gang – kjør så lite som mulig inne i borettslaget, og gjør det svært forsiktig! Ingen parkering!

Røykvarslere

Vi har fått nye røykvarslere. Noen har hatt problemer med at de som står i 2. etasje ut for badet er sensitive for damp. Styret ber om tilbakemelding fra de av dere som opplever problemer.

Søppelhåndtering

Styret har hatt henvendelse og befaring med Renovasjonsetaten (REN) angående søppelhåndtering. Vi er langt fra «best i klassen» når det gjelder sortering. De oppfordrer oss til å bli flinkere til å bruke blå og grønne poser. Det kan også bli aktuelt med en dør-til-dør-aksjon fra REN for å orientere om sortering.

Styret vil med tiden se på alternative måter å håndtere søppel på.