Søppelhåndtering

Styret har hatt henvendelse og befaring med Renovasjonsetaten (REN) angående søppelhåndtering. Vi er langt fra «best i klassen» når det gjelder sortering. De oppfordrer oss til å bli flinkere til å bruke blå og grønne poser. Det kan også bli aktuelt med en dør-til-dør-aksjon fra REN for å orientere om sortering.

Styret vil med tiden se på alternative måter å håndtere søppel på.

Comments are closed