Kildesortering av søppel

Styret hadde tidligere i år en befaring med Renovasjonsetaten (REN) for å se på hvor gode vi er på kildesortering av søppel. «Dommen» ble at vi langt fra er best i klassen. Det var ikke på langt nær mange nok grønne og blå poser i containerne i forhold til hva REN ønsker.

Nå ønsker etaten å hjelpe oss til å bli bedre.

Onsdag 16. september mellom klokken 16 og 20 vil REN gå fra dør til dør og fortelle om kildesortering. Det er fritt til hver enkelt beboer å la dem komme inn og orientere.

 

Bli kvitt farlig avfall!

Det er en del avfall som ikke skal sammen med restavfallet i containeren. Men hvordan skal man bli kvitt det?

Renovasjonsetatens (REN) hentebil er løsningen. Den kommer med jevne mellomrom, og nå varsler REN henting hos oss  torsdag 10. september. Den har 2 stopp i Munkebekken – ved «møteplass taxi»-skiltet og snuplassen ved Gamle Strømsvei. Mellom klokken 17.00 og 17.30 er den i området vårt.

Les mer