Viktig melding om røykvarslere og brannslukkere

Alle leilighetene i borettslaget har fått røykvarslere og brannslukkere. Disse skal være knyttet til hver enkelt leilighet, og MÅ IKKE FJERNES. De er merket som borettslagets eiendom. Om det oppstår feil, skal styret kontaktes.  Det er andelseiers ansvar å påse at brannslukkere er i orden – at pilen står på grønt område. Brannslukkere skal minst hvert halvår snus på hodet og ristes forsiktig.

Styret oppfordrer alle som har ekstra røykvarslere å kontrollere disse og om nødvendig bytte batteri.

Comments are closed