Forslag til generalforsamlingen

Årets generalforsamling i Ellingsrudjordet Borettslag skal være mandag 9. mai 2016 (ikke onsdag 11. mai som tidligere nevnt). I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett, hvor møtet skal være og saker som skal til behandling.

Forslag som andelseiere ønsker behandlet av generalforsamlingen, må være styret i hende senest mandag 15. februar 2016. Forslagstiller formulerer kort om saken og et konkret forslag til vedtak.

Forslag sendes styreleder:
Karl Olav Fostervoll
Munkebekken 75
1061 OSLO
kalle.fostervoll@gmail.com

Ny husleie

Fra 1. februar 2016 er borettslaget vårt ferdig med å nedbetale det opprinnelige husbanklånet. Dermed har vi ingen finanskostnader. Men vi har fra OBOS Prosjekt fått en vedlikeholdsplan for perioden 2016-2020. Om vi følger denne, vil vi få vesentlig høyere driftskostander som i første omgang kan dekkes inn med økt husleie. For 2016 er det snakk om vedlikeholdstiltak på kr. 1.269.000,-.

For å få et budsjett for 2016 som skal gå i pluss, må vi derfor øke budsjettposten driftsutgifter. Dette gjør vi foreløpig ved å øke posten med 50%. Vi får dermed en grunnhusleie på kr. 3.411,- for alle. De som har bygget ut, vil få tilsvarende tillegg som de har hatt til nå. Dette vil gjelde fra 1. februar.

Les mer