Ny husleie

Fra 1. februar 2016 er borettslaget vårt ferdig med å nedbetale det opprinnelige husbanklånet. Dermed har vi ingen finanskostnader. Men vi har fra OBOS Prosjekt fått en vedlikeholdsplan for perioden 2016-2020. Om vi følger denne, vil vi få vesentlig høyere driftskostander som i første omgang kan dekkes inn med økt husleie. For 2016 er det snakk om vedlikeholdstiltak på kr. 1.269.000,-.

For å få et budsjett for 2016 som skal gå i pluss, må vi derfor øke budsjettposten driftsutgifter. Dette gjør vi foreløpig ved å øke posten med 50%. Vi får dermed en grunnhusleie på kr. 3.411,- for alle. De som har bygget ut, vil få tilsvarende tillegg som de har hatt til nå. Dette vil gjelde fra 1. februar.

Styret har foreløpig ikke tatt stilling til større rehabiliteringsoppgaver. Et overslag fra OBOS Prosjekt for bl.a. skifting av vinduer, etterisolering og ny panel, forteller om en kostnad i størrelse 30-35 millioner. Dette vil styret at beboerne skal få ta stilling til. Derfor blir det først et beboermøte og deretter en generalforsamling hvor vi bestemmer hvor mye vi skal gjøre og hva vi mener er økonomisk forsvarlig.

Comments are closed