Vi rydder og rusker

Våren betyr så mangt. Blant annet skal vi rydde og gjøre det pent og rent etter vinteren. I denne anledningen har vi sterke tradisjoner i borettslaget vårt. Allerede nå til uken (uke 14) har vi avtale med brøyte-/strøfirmaet vårt om maskinell feiing av veier og parkeringsplasser. Dette vil skje på formiddagen – foreløpig ikke fastsatt dag (væravhengig). Det er da snakk om grovfeiing slik at vi blir kvitt det meste av grusen. Ny feierunde blir etter Rusken-aksjonen. Den skal vi ha mandag 25. april. Dagen etter – tirsdag 26. april kommer komprimatorbil som tar med seg det som er samlet opp gjennom et langt år. Nærmere om disse to aksjonene kommer senere.

Les mer

Postkasser – nye navnskilt

De nye takene over postkassene og nye dører med navnskilt er på plass. Men styret har fått noen reaksjoner på feilskriving av navn. Dette skal leverandør ordne, men vil gjerne vite om det er flere som vil rette opp. Ta derfor en titt på postkasseskiltet og se om navn(ene) er riktig skrevet! Gi eventuell tilbakemelding til styret her.

Tidsfrist 1. april

Nye skilt er kostnadsfrie for oss. Om noen ønsker andre navn enn de opprinnelige, må de bekoste dette selv, men styret kan formidle kontakt med leverandør.

Beboermøte

Informasjon om planer for rehabilitering og vedlikehold

Styret har i fjor og i år arbeidet med planer for rehabilitering og vedlikehold av borettslaget vårt.
Nå har vi kommet så langt at vi ønsker å innkalle til beboermøte for å gi informasjon og høre beboernes meninger.

Beboermøte avholdes tirsdag 15. mars 2016 klokken 18.00 i grendehuset.

Les mer