Beboermøte

Informasjon om planer for rehabilitering og vedlikehold

Styret har i fjor og i år arbeidet med planer for rehabilitering og vedlikehold av borettslaget vårt.
Nå har vi kommet så langt at vi ønsker å innkalle til beboermøte for å gi informasjon og høre beboernes meninger.

Beboermøte avholdes tirsdag 15. mars 2016 klokken 18.00 i grendehuset.

På møtet vil styret fortelle om samarbeid vi har hatt med OBOS Prosjekt og den vedlikeholdsnøkkelen de har satt opp for de kommende 5 år. Vi har også sett på planer for en stor rehabilitering av borettslaget vårt.

Styret går inn for i store trekk å følge den fremlagte vedlikeholdsnøkkelen som både inneholder elementer knyttet til sikkerhet og opprettholdelse av borettslagets standard. Vi vil først etter å ha hørt beboernes meninger, gjøre oss opp en mening om en eventuell stor rehabilitering.

For at dere beboere skal få en best mulig oversikt over hva som ligger i vedlikeholdsnøkkelen, har vi lagt ut en del av den her.

Velkommen til beboermøte!

Comments are closed