Ridestevner

Styret har fått mail fra Ellingsrud Rytterklubb der de informerer om ridestevner de skal ha på banen ved oss.

Tidligere år har de beboerne i vårt borettslag som bor nærmest banen blitt noe støy-berørt (høyttalere), og det har også vært noen problemer knyttet til parkering. Det største stevnet klubben skal ha på Ellingsrud i år, er helgen 29/4 – 1/5.

Les mer