Tilstandsvurdering av loft

Prosjekt- og byggeleder fra OBOS kommer for å gjøre befaring av alle loftene. Det er viktig å kartlegge denne tilstanden for å vite hva som bør gjøres med ventilasjon og eventuelle andre utbedringer. Vi håper derfor så mange som mulig har anledning til å slippe ham inn i følgende tidrsom:

Les mer

Sommerfest

I fjor markerte vi 30 års jubileum i borettslaget med sommerfest. Vi har fått gode tilbakemeldinger om denne, og planlegger derfor å ha en utesamling også i år. Foreløpig dato er satt til lørdag 20. august. Nærmere om dette senere.

Grendehuset

Arbeider er nå i gang på grendehuset – både innvendig og utenfor. Forfallet har bygget på seg på grunn av manglende vedlikehold. Styret jobber også litt med planer om å få laget en binge hvor vi kan kaste hageavfall.

Vedlikeholdsoversikt

Som kjent har styret begynt å arbeide etter vedlikeholdsnøkkelen vi har fått utarbeidet av OBOS Prosjekt. I denne er det en del elementer som beboerne selv bør passe på. Vi har derfor laget en liste/oversikt:

Les mer