Vedlikeholdsoversikt

Som kjent har styret begynt å arbeide etter vedlikeholdsnøkkelen vi har fått utarbeidet av OBOS Prosjekt. I denne er det en del elementer som beboerne selv bør passe på. Vi har derfor laget en liste/oversikt:

 • De som fremdeles har den opprinnelige varmtvannstanken, bør nå få skiftet den. Skade som eventuelt oppstår på grunn av at tanken har gått ut på dato, er beboers ansvar.
 • Sikringen av vinduer i 2. etasje og loft har begynt å bli dårlig hos noen. Vi anbefaler at det settes på sikkerhetslås som man lett kan montere og fås kjøpt for en rimelig penge.
 • Alle har fått nye hovedstoppekraner. Sjekk disse en gang i blant for å se at de virker. Likeledes bør sluk på bad og i vasker med jevne mellomrom rengjøres.
 • Sjekking av røykvarslere og brannslukningsutstyr minner vi også om er beboernes ansvar.
 • Flere ganger har vi bedt beboerne ta en titt på loft for å se om det kan være fuktmerker. Styret har bestilt full gjennomgang av alle loft for å få en oversikt om noe må gjøres. Hertil kommer også ventilasjonssystemer.
 • Takrenner og nedløp fylles med tiden med ting som hindrer avløp. Det er vanskelig selv å gjøre noe med de som henger høyt. Men i forbindelse med utbygging, har det også blitt en del renner som er lette å komme til. Borettslaget/styret har på planen å få sett over tak (steiner), rengjøre og eventuelt reparere der det er nødvendig.
 • Terrasser og plattinger, og likeledes gjerder kan kanskje trenge litt pleie.
 • Styret har kjøpt inn beis og maling slik at garasjene våre kan få litt pleie. Riktignok er garasjene selveiere, men helhetsinntrykket blir så mye bedre om alle tar et strøk. Husk at garasjene også har baksider!
 • Arbeidslysten våkner i mange når vi får sommer, og det kan blant annet slå ut i lyst til å bygge boder, terrasser/plattinger, gjerder o.s.v. . Her er det en del uklare regler foreløpig, men bruk fornuft, spør styret om dere er i tvil, og snakk med naboene.
 • Om man har planer for større byggearbeider – utbygginger – er det viktig at godkjente byggemapper følges. Av brannsikkerhetsmessige hensyn er det viktig å bruke ikkebrennbare materialer. Dette gjelder også om man skal gjøre noe med eksisterende vegger mot naboer og på loft.
 • Når vi kommer til vinterstid, vil det bli foretatt radonmålinger.

 

 

Comments are closed