Sikringsskap

Vi ønsker å minne alle om at det er den enkelte beboers ansvar at strømanlegget ikke blir en brannfare. Derfor oppfordrer vi alle med sikringsskap av den gamle typen med skrusikringer om å vurdere utskiftning.

Ventilasjon

Styret har utført kontroll av samtlige loft. Resultater fra denne kommer vi tilbake til senere. Men inntil videre observerer vi at dårlig ventilasjon og kondens på loftet er en gjenganger. Representanten fra OBOS anbefaler å lufte ut boligen jevnlig ved å åpne et vindu på loftet og et vindu på bakkeplan samtidig. Da luftes hele boligen ut relativt fort. Styret anbefaler også alle om å rense kjøkkenvifte og eventuelt bytte kullfilter for de som har det.

Beis av garasjer

Vi observerer at ca. hver tredje andelseier har fulgt anmodningen om å beise garasjen før vinteren. Vi anmoder derfor igjen om å beise garasjen. Og glem ikke baksiden 🙂 Dette er en del av den periodiske vedlikeholdsplanen som borettslaget ønsker å følge. Beis får du fra styregarasjen. Nøkkel til den får du ved å spørre et styremedlem. Informasjon om fargekoder finner du her og dersom du trenger å finne deg et styremedlem kan du gå hit.

Endringer i styret

Arne Vidar Jenssen trer ut av styret etter lang og tro tjeneste. Han har sittet i styret siden borettslaget var nytt, og vi ønsker å gi ham en spesiell takk! Varamedlem Finn Christian Stoveland rykker dermed opp som styremedlem og tar også over rollen som styrets sekretær. Karl Olav Fostervoll tar over stafettpinnen som borettslagets vaktmester frem til neste generalforsamling.

Utekraner

Vi ønsker å minne alle om å tømme utekraner før gradestokken viser blått, så unngår du at rørene sprekker.

Barnehage i grendehuset

Lia Barnehage er under rehabilitering og én avdeling derfra kommer til å benytte Grendehuset på dagtid fremover. Leieforholdet varer frem til 31.12.17. Grendehuset kan benyttes som vanlig på kveldstid og i helger.

Grendehuset har for øvrig en Facebook-gruppe for de som er interessert. For mer informasjon om grendehuset, trykk her. Utleieregler og kontrakt finnes her.