Endringer i styret

Arne Vidar Jenssen trer ut av styret etter lang og tro tjeneste. Han har sittet i styret siden borettslaget var nytt, og vi ønsker å gi ham en spesiell takk! Varamedlem Finn Christian Stoveland rykker dermed opp som styremedlem og tar også over rollen som styrets sekretær. Karl Olav Fostervoll tar over stafettpinnen som borettslagets vaktmester frem til neste generalforsamling.

Comments are closed