Ventilasjon

Styret har utført kontroll av samtlige loft. Resultater fra denne kommer vi tilbake til senere. Men inntil videre observerer vi at dårlig ventilasjon og kondens på loftet er en gjenganger. Representanten fra OBOS anbefaler å lufte ut boligen jevnlig ved å åpne et vindu på loftet og et vindu på bakkeplan samtidig. Da luftes hele boligen ut relativt fort. Styret anbefaler også alle om å rense kjøkkenvifte og eventuelt bytte kullfilter for de som har det.

Comments are closed