Loftskontroll

I høst gjennomførte borettslaget kontroll av hvert enkelt loft for å avdekke problemer som eventuelt går igjen. Vi har nå mottatt individuelle bemerkninger til hver enkelt husstand samt bilder fra problemområdene på hvert enkelt loft. Denne informasjonen ønsker vi å få ut til hver enkelt, og ber derfor om at alle som ikke har registrert en e-post-adresse på nettsiden vår om å nå gjøre dette her.

Les mer

Varmtvannsbereder

Styret oppfordrer herved alle som har originale varmtvannsberedere fra husene ble bygget om å skifte ut disse. Forventet levetid på varmtvannsberedere er ca. 20 år og ved en eventuell lekkasje fra bereder så vil beboer selv måtte dekke egenandelen ved skade.