Loftskontroll

I høst gjennomførte borettslaget kontroll av hvert enkelt loft for å avdekke problemer som eventuelt går igjen. Vi har nå mottatt individuelle bemerkninger til hver enkelt husstand samt bilder fra problemområdene på hvert enkelt loft. Denne informasjonen ønsker vi å få ut til hver enkelt, og ber derfor om at alle som ikke har registrert en e-post-adresse på nettsiden vår om å nå gjøre dette her.

Dersom du ikke har e-post i det hele tatt ber vi deg skrive en lapp til styreleder i nummer 75.

Styret har dessverre ikke kapasitet til å besvare spørsmål enkeltvis vedrørende hvert enkelt loft, og siden vi ser at mange av problemene går igjen hos flere vil vi derfor samle inn til et beboermøte med ytterligere informasjon om veien videre. Da vil man kunne stille spørsmål, og styret vil på generelt grunnlag kunne anbefale utbedringer og forklare hvor ansvaret ligger. Mer info kommer senere.

Comments are closed