Innkalling til beboermøte angående loft

Vi kommer til å holde et beboermøte for alle i borettslaget tirsdag 7. mars 18:00 
i Grendehuset. Agendaen for møtet er den generelle status på loft og ventilasjon. Vi vil presentere styrets tanker om hva som bør gjøres og ta imot spørsmål angående dette. Vi håper også på å få en representant fra OBOS på møtet. Styret ønsker i tillegg å høre beboernes tanker om lekeplassen i borettslaget. Vi har i høst gjennomført en vurdering av denne som konkluderer med at den er overmoden for utskiftning.

Forslag til generalforsamlingen

Det skal avholdes generalforsamling i Ellingsrudjordet Borettslag onsdag 31. mai. Om det er noen som har forslag de ønsker skal behandles der må disse fremmes for styret senest 1. april. Forslaget må formuleres slik at det kan stemmes over direkte slik det er skrevet.

Forslag leveres skriftlig til styrets leder, Karl Olav Fostervoll – Munkebekken 75, eller via borettslagets meldingstjeneste på nett her.

Kjøring i borettslaget

Det blir stadig observert råkjøring i borettslaget. Det er ikke selvsagt at dette er våre egne beboere, men vi ønsker likevel å minne alle om at det er mange små barn som leker her og at man derfor begrenser kjøring i borettslaget så godt det lar seg gjøre. Når man likevel må, så ber vi alle om å kjøre ytterst forsiktig.