Innkalling til beboermøte angående loft

Vi kommer til å holde et beboermøte for alle i borettslaget tirsdag 7. mars 18:00 
i Grendehuset. Agendaen for møtet er den generelle status på loft og ventilasjon. Vi vil presentere styrets tanker om hva som bør gjøres og ta imot spørsmål angående dette. Vi håper også på å få en representant fra OBOS på møtet. Styret ønsker i tillegg å høre beboernes tanker om lekeplassen i borettslaget. Vi har i høst gjennomført en vurdering av denne som konkluderer med at den er overmoden for utskiftning.

Comments are closed