Kjøring i borettslaget

Det blir stadig observert råkjøring i borettslaget. Det er ikke selvsagt at dette er våre egne beboere, men vi ønsker likevel å minne alle om at det er mange små barn som leker her og at man derfor begrenser kjøring i borettslaget så godt det lar seg gjøre. Når man likevel må, så ber vi alle om å kjøre ytterst forsiktig.

Comments are closed