Avløpsrens

Vi har fått tidspunkter for når Gravco Vann og Avløpssenter kommer for å rense avløp. De trenger tilgang til sluk på bad og under vasken på kjøkkenet, og vi håper de fleste har mulighet til å være hjemme eller gjøre avtaler med nabo på følgende dager mellom 8:00 og 15:00:

Munkebekken 11 – 47: Tirsdag 9. mai
Munkebekken 49 – 77: Onsdag 10. mai
Munkebekken 79 – 113: Torsdag 11. mai
Munkebekken 115 – 143: Fredag 12. mai

Se infoskriv fra Gravco for mer informasjon her. Dette infoskrivet er også delt ut i alle postkasser.

Diverse vedlikehold/rehabilitering fremover

Styret innhenter i disse dager tilbud på rens av takstein og vurderer gjennomføring av dette om kort tid. Rens av takrenner, som ikke ble fullført etter planen forrige høst grunnet frost, vil også følges opp. I henhold til vedlikeholdsnøkkelen skal husene males i år, men styret vil på generalforsamlingen fremme forslag om å skifte alle vinduene, og dersom det blir vedtatt mener styret det er logisk at vi da utsetter maling og annet vedlikehold av fasader til etter at vinduer er skiftet.

Rens av avløpsrør

Styret har erfart at det er behov for å rense sluk og avløpsrør hos mange ettersom det både har vært tette rør og rapport om vond lukt. Selv om avløpsrørene egentlig er hver enkelt andeleiers ansvar har styret fått en god pris på samlet rens av samtlige avløpsrør og har derfor besluttet å gjøre dette. For å rense avløpsrørene må man komme inn i hver enkelt bolig – vi kommer tilbake med mer detaljer om tidspunkt og gjennomføring senere.

Angående ventilasjonsanlegg

Styret har hatt befaring på våre ventilasjonsanlegg, og det viser seg at det ikke er nødvendig å rense ventilasjonsrørene på minst to år. Vi legger derfor dette på is inntil videre. Les mer

Komprimatorbilen

Komprimatorbilen er bestilt til dagen etter dugnaden – torsdag 20. april klokken 17:00. Da har du mulighet til å kvitte deg med saker og ting (ikke elektrisk eller farlig avfall), men under forutsetning at du selv er til stede for å kaste alt oppi bilen. Hjelp gjerne også naboen. Dersom du ikke stiller opp for å kaste dine egne ting er det ingen garanti for at det blir kastet.

Vårens dugnad

Tidspunkt for vårens dugnad er satt til onsdag 19. april klokken 17:30. Da ber vi om at alle som har mulighet stiller opp. Vi vil gjøre de vanlige oppgavene som å feie og plukke søppel samt at vi skal rive lekeplassen. Det bestilles en stor kontainer til dette, og vi håper alle som har nyttige verktøy eller erfaring med slike oppgaver kan bidra.

Feiing

Feiebilen kommer tirsdag 11. april. Vi har tidligere erfart at den ikke får med seg grus som ligger helt ut i kantene, så før den kommer ville det vært flott om vi bistår med litt feiing inn mot midten av veien.