Diverse vedlikehold/rehabilitering fremover

Styret innhenter i disse dager tilbud på rens av takstein og vurderer gjennomføring av dette om kort tid. Rens av takrenner, som ikke ble fullført etter planen forrige høst grunnet frost, vil også følges opp. I henhold til vedlikeholdsnøkkelen skal husene males i år, men styret vil på generalforsamlingen fremme forslag om å skifte alle vinduene, og dersom det blir vedtatt mener styret det er logisk at vi da utsetter maling og annet vedlikehold av fasader til etter at vinduer er skiftet.

Comments are closed