Parkering

Styret observerer at det er flere beboere med garasjeplass som stadig parkerer bilen ute og på den måten bruker opp unødvendig parkeringsplass. Styret oppfordrer derfor alle med garasjeplass til å benytte denne. Det er ikke tillatt å bruke garasjen til andre formål dersom man da må parkere bilen fast på fellesplasser.

Comments are closed