Rens av avløpsrør

Dette gikk ganske smertefritt og styret vil gjerne takke alle som kunne slippe inn folkene fra Gravco. Dere skal alle ha fått en hvit lapp med eventuelle mangler. Dersom dere har feil/mangler ber vi dere ta disse på alvor.

Gravco informerer om at enkelte av de beskrevne feil/mangler kan være av alvorlig karakter og må utbedres. Styret har mottatt kopi av alle lappene med feil/mangler, så dersom dere mangler lapp kan dere kontakte styret her.

Comments are closed