Høstdugnad 10. oktober

Tirsdag 10.oktober tar vi en liten høstdugnad for å fjerne rusk og rask, blader og klippe hekker på lekeplassen. Det vil bli plassert ut container til hageavfall ved lekeplassen og vi oppfordrer alle til å klippe egne hekker også. Dette gjelder særlig hekker som begrenser sikt ut mot gangveier etc.

Det vil også komme komprimatorbil 11.oktober, som tar med seg blandet avfall. Bilen vil kjøre gjennom området fra klokken 17 som vanlig. Blandet avfall betyr forøvrig ikke at du kan kaste «hva som helst» – viktige unntak er maling, elektrisk avfall, bildekk og gips.

 

 

Parkering

Styret observerer at det er flere beboere med garasjeplass som stadig parkerer bilen ute og på den måten bruker opp unødvendig parkeringsplass. Styret oppfordrer derfor alle med garasjeplass til å benytte denne. Det er i følge vedtektene i garasjelaget ikke tillatt å bruke garasjen til andre formål dersom man da må parkere bilen fast på fellesplasser.

Vindusutskifting

Etter innhenting av anbud har styret gått for OBOS som prosjektadministrasjon. Det vil bli innkalt til beboermøte når man har kartlagt det som er nødvendig for å ta stilling til selve rehabiliteringsprosjektet.

Bommer

Det er en del trafikk på gangveiene, og enkelte kjører uforsvarlig fort gjennom borettslaget. Styret er bekymret for at barn vil komme ut på gangveien og bli på kjørt da det mange steder er dårlig sikt (på grunn av boder og hekker). Styret jobber derfor med å innhente tilbud på bommer som vil begrense trafikken (det vil selvfølgelig fortsatt være mulig å kjøre til rekkehusene).

Radonmåling

I følge vedlikeholdsnøkkelen til borettslaget skal vi gjennomføre radonmåling i vinter. Alle boenheter vil få utdelt en boks som skal ligge i huset over vinteren. Mer informasjon om dette kommer.

Søppelkasser

Søppelkassene langs gangveiene er tatt ned. Det vil komme nye søppelkasser ved de to lekeplassene når de er ferdigstilt.