Søppelkasser

Søppelkassene langs gangveiene er tatt ned. Det vil komme nye søppelkasser ved de to lekeplassene når de er ferdigstilt.

Comments are closed