Vindusutskifting

Etter innhenting av anbud har styret gått for OBOS som prosjektadministrasjon. Det vil bli innkalt til beboermøte når man har kartlagt det som er nødvendig for å ta stilling til selve rehabiliteringsprosjektet.

Comments are closed