Måling av radongass

Det skal gjøres radongassmålinger i rekkehusene våre i vinter. Hver husstand får utlevert en pose med to målebokser, en returkonvolutt og en bruksanvisning. Dere skal legge en boks i hver etasje – i et rom hvor det ikke luftes om natta (samtidig er det viktig å gjøre måling i soverom). Boksene skal ikke plasseres på bad, og det er en del andre krav til plassering som dere kan lese om i bruksanvisningen. Følges ikke bruksanvisningen blir ikke målingene korrekte, så fint om dere leser denne nøye. Boksene skal ligge hos dere over vinteren og styret gir beskjed når dere skal sende dem inn. Ta også vare på posen måleboksene ligger i.

Litt informasjon om radon;
Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig nede i bakken. Gassen dannes fra naturlige radioaktive stoffer som uran i berggrunnen og jordsmonn. I Norge er det særlig områder med granitter og alunskifer i bakken som utvikler radon. I vanlig uteluft er radonkonsentrasjonen som regel så lav at det ikke er noen fare. Hvis radongass siver inn i bygninger kan konsentrasjonene øke og være en helserisiko da radongasseksponering er nest viktigste årsak til lungekreft. I Norge er det spesielt om vinteren med fyring og mindre lufting at radonkonsentrasjonen i inneluft øker. Det er særlig i kjeller og de etasjene som har kontakt med bakken radonverdiene kan øke når gassen siver inn fra bakken. Det er derfor anbefalt å måle i oppholdsrom i alle etasjer under tredje etasje.

Det finnes nasjonale aktsomhetskart for radon, og husene våre ligger i en sone med moderat til lav risiko for radon. Selv i slike soner kan det være forhøyede verdier i enkelthus og det er derfor viktig å måle nivået i alle rekkehusene. Ellingsrud Gård ligger for øvrig i en sone med såkalt høy aktsomhet, og det gjør også deler av Ellingsrudåsen så vi er omgitt av områder hvor det er høye nivåer av denne gassen. Siden radongasskartene ikke kan si noe sikkert om radongassnivået i hvert enkelt hus mener myndighetene at det er lurt av alle å måle selv om huset ligger i et område som er merket med moderat/lav aktsomhet.

Comments are closed