Vil du sitte i styret?

Tre av styremedlemmene er på valg i år – og det skal velges to varamedlemmer. Er det noen som ønsker å stille til valg så ta kontakt med Heidi Herstad-Hammerlund i nr 15 eller Petter Bjerke i nr 143. Det vil også bli levert ut lapper med svarslipp i postkassene ang dette.

Snøbrøyting

Det har vært noen utfordringer med snøbrøyting i Munkbekken, og styret har fått en del henvendelser om dette. Ved stort snøfall vil selskapene som står for snøbrøytingen ha store kapasitetsutfordringer så dette er ikke noe vi får gjort så mye med. Det er likevel slik at det har vært ting å utsette på brøytejobben, og styret har vært i kontakt med brøyteselskapet om dette. Les mer

Vaktmester?

Borettslaget ser etter noen som ønsker å ta jobben som vaktmester. Vaktmesterjobben omfatter blant annet;

  • Klippe plener
  • Måke snø på stikkveier (ikke gangveiene)
  • Tømme søppelkasser
  • Skifte lyspærer
  • Annet forefallende

Det kan være aktuelt at flere deler på oppgavene – ta kontakt hvis dere eller ungdommene i huset er interessert!

Utskifting av vinduer

Avstemmingen på beboermøtet 30.januar viste et stort flertall for å velge trevinduer med aluminium og toppsvingvinduer. Styret går derfor videre med denne løsningen.

Les mer