Utskifting av vinduer

Avstemmingen på beboermøtet 30.januar viste et stort flertall for å velge trevinduer med aluminium og toppsvingvinduer. Styret går derfor videre med denne løsningen.

Resultatet av avstemningen om blending av trekantvinduer (kun for enderekkehusene) ble 17 stemmer for blending og 11 stemmer for å beholde trekantvinduet. Styret vil undersøke muligheten for å la hver enhet selv bestemme om de skal blende trekantvinduet eller ikke.
Styret jobber nå videre med prosjektet og det vil bli foretatt en teknisk befaring i alle rekkehusene så fort som mulig. Tanken er å få startet opp med utskifting av vinduer til sommeren. Samtidig med utskiftning av vinduer vil vi også male rekkehusene, blant annet. All informasjon om rehabiliteringen vil bli presentert på en ekstraordinær generalforsamling, forhåpentligvis medio mars.

Comments are closed