Innsending av radonmålebokser

Radonmåleboksene skal sendes inn nå. Har dere spørsmål kan dere ta kontakt med Kalle. Resultatet vil dere selv få, og styret vil anmode alle om å melde fra til styret når resultatet foreligger.

Skader etter vinteren

Vi vil be alle beboere ta en ekstra grundig titt etter skader som kan ha oppstått etter vinteren. Er det andre typer skader dere mener styret bør vite om vil vi også ha beskjed. Som nevnt i tidligere rundskriv erstatter i utgangspunktet ikke borettslaget skader på private hekker og gjerder.

Feiing av veiene

I slutten av uke 17 (26-27. april) vil vi bestille feiebil da det er veldig mye grus. Det er fint om alle kan koste sammen grus utenfor egen bolig slik at feiebilen får med seg mest mulig. Den dagen feiebilen kommer er det ikke lov å ha bilen parkert på parkeringsplassene slik at disse kan feies godt. Dette blir varslet per sms.