Renovasjonsetaten kommer på besøk 6.august

Oslo kommune, ved renovasjonsetaten, vil komme rundt i borettslaget 6. august mellom klokken 16.00 og 20.00. Hensikten med besøkene er å motivere til økt kildesortering. De skal i følge dem selv også holde en stand hvor ungene kan spille «returdunk» og de voksne kan svare på en kildesorteringsquiz. De vi også ha med seg gratis søppelbøtter som passer til de grønne posene.

Vaktmester og plenklippig

Styret har fortsatt ikke klart å få noen til å ta på seg rollen som vaktmester i borettslaget med de betingelsene som gjelder. Vi ønsker å bruke ungdommer i borettslaget til plenklipping på samme måte som i fjor og er i dialog med aktuelle personer. Ta kontakt med styret hvis dette kan være aktuelt.

Tentativ plan for malearbeid 2019

Styret har nå mottatt en tentativ plan for malearbeidet denne sesongen. Vi minner om at alle vil få beskjed med lapp på døren noen dager før oppstart på sin bolig. Det vil etter all sannsynlighet bli justeringer / forskyvninger på den tentative planen.

Generalforsamling 2019

Husk generalforsamling i Grendehuset onsdag 15. mai klokken 18:00. Husk å ta med registreringsblankett fra innkallingen du har fått i posten, eller sende med noen fullmakt dersom du ikke kan komme.

Vårdugnad 28. april kl. 17:00

Det blir vårdugnad søndag 28.april. Vi starter klokken 17, og oppmøte er ved styregarasjene. Oppgavene i år er klipping av busker og kratt, i tillegg til kosting og raking. Mer informasjon fås ved oppmøte.
I forbindelse med dugnaden settes det ut containere for hageavfall. Containeren kommer fredag 26.april. Det KUN hageavfall som skal i denne containeren (man skal heller ikke kaste svarte søppelsekker oppi containeren – KUN hageavfall).
Mandag 29.april kommer komprimatorbilen. Ting som IKKE skal kastes i komprimatorbilen er blant annet elektriske artikler, ledninger, trykkimpregnert tre, maling, bildekk med mer. Er du i tvil om hva som kan kastes i kompratorbilen så spør før du kaster. Komprimatorbilen kommer klokken 17. Du må selv være tilstede for å kaste dine ting, eller avtale med naboen.
Vel møtt til dugnad!

Behov for nye styremedlemmer

Vi ber alle i borettslaget om å vurdere om de kunne tenke seg å være med i styret. Ta kontakt med Heidi dersom du kan tenke deg dette eller har spørsmål om hva det innebærer.

Beboermøte 4.april kl 17:30 i Grendehuset

Tema for møtet er blant annet fordeling av kostnader knyttet til vindusutskiftingen, bytte av ytterdører og miljøutvalg/sosiale arrangementer. Hver andelseier vil i forkant av møtet få tilsendt informasjon om kostnaden knyttet til egen bolig.
Innkalling vi også bli sendt ut skriftlig.