Henting av juletrær

Renovasjonsetaten opplyser om at de samler inn brukte juletrær lørdag 5. januar på følgende tidspunkter og steder:

Kl. 10:00 – Krysset mellom Munkebekken og Gamle Strømsvei, snuplassen v/300
Kl. 10:15 – Munkebekken v/innkjøring 8-290, møteplass Taxi

For kart og mer info, besøk nettsiden deres her. Det er også anledning til å kaste juletrær på Haraldrud gjenbruksstasjon.

Sosialkomite / festkomite

Styret vil ta initiativ til å få satt ned en «sosialkomite/festkomite» på neste generalforsamling. Kunne du tenke deg å være med å arrangere sosiale sammenkomster av ulikt slag i borettslaget kan du ta kontakt med styret. Styret vil også spørre alle beboerne om hva slags sosiale arrangementer man ønsker å ha i borettslaget fremover.

Radonmålinger

Vi er nå i gang med nye radonmålinger med eget apparat der det er nødvendig med kontrollmåling. Vi tar de enhetene som haster mest først, og i utgangspunktet er det kun enheter med høye verdier eller ikke godkjente målinger som måles på nytt. Ta kontakt med styret om dere ikke har sendt inn resultater av radonmålingen til styret, og ønsker ny måling. Vi måler bare frem til mars (normalt ca en uke i hver bolig), så hvis det blir mange som ønsker ny måling kan det hende dere må vente til neste vinter.

Snømåking

Styret har gått til innkjøp av ny snøfreser så vi står godt rustet foran vintersesongen. Alle beboere må imidlertid regne med å selv måtte måke litt foran garasjene sine; snøfreseren kaster snø og grus og av hensyn til parkerte biler vil det ikke være mulig å fjerne snøen overalt (og vi måker ikke inn til dørene til hver enhet). Måking som må gjøres for hånd må beboerne regne med å ta seg av selv. Styret skal imidlertid sørge for god fremkommelighet til postkasser og søppelcontainere.

Brannstiger

Alle skal få nye brannstiger, men disse monteres etter maling. De gamle brannstigene er ikke tatt ned hos de som har fått nye – dette gjøres til sommeren (det må også flekkmales litt etter de gamle brannstigene).