Brannstiger

Alle skal få nye brannstiger, men disse monteres etter maling. De gamle brannstigene er ikke tatt ned hos de som har fått nye – dette gjøres til sommeren (det må også flekkmales litt etter de gamle brannstigene).

Comments are closed