Radonmålinger

Vi er nå i gang med nye radonmålinger med eget apparat der det er nødvendig med kontrollmåling. Vi tar de enhetene som haster mest først, og i utgangspunktet er det kun enheter med høye verdier eller ikke godkjente målinger som måles på nytt. Ta kontakt med styret om dere ikke har sendt inn resultater av radonmålingen til styret, og ønsker ny måling. Vi måler bare frem til mars (normalt ca en uke i hver bolig), så hvis det blir mange som ønsker ny måling kan det hende dere må vente til neste vinter.

Comments are closed