Snømåking

Styret har gått til innkjøp av ny snøfreser så vi står godt rustet foran vintersesongen. Alle beboere må imidlertid regne med å selv måtte måke litt foran garasjene sine; snøfreseren kaster snø og grus og av hensyn til parkerte biler vil det ikke være mulig å fjerne snøen overalt (og vi måker ikke inn til dørene til hver enhet). Måking som må gjøres for hånd må beboerne regne med å ta seg av selv. Styret skal imidlertid sørge for god fremkommelighet til postkasser og søppelcontainere.

Comments are closed