Vaktmester og plenklippig

Styret har fortsatt ikke klart å få noen til å ta på seg rollen som vaktmester i borettslaget med de betingelsene som gjelder. Vi ønsker å bruke ungdommer i borettslaget til plenklipping på samme måte som i fjor og er i dialog med aktuelle personer. Ta kontakt med styret hvis dette kan være aktuelt.

Tentativ plan for malearbeid 2019

Styret har nå mottatt en tentativ plan for malearbeidet denne sesongen. Vi minner om at alle vil få beskjed med lapp på døren noen dager før oppstart på sin bolig. Det vil etter all sannsynlighet bli justeringer / forskyvninger på den tentative planen.

Generalforsamling 2019

Husk generalforsamling i Grendehuset onsdag 15. mai klokken 18:00. Husk å ta med registreringsblankett fra innkallingen du har fått i posten, eller sende med noen fullmakt dersom du ikke kan komme.