Brannsikkerhet

Når det nå nærmer seg jul er det på tide å ta et blikk på brannsikkerhet i borettslaget.
Her følger et par punkter alle bør foreta seg for å sikre seg og sine:

Røykvarslere:
Sjekk at du har røykvarslere der det er behov. I våre boliger er følgende steder et minimum for å sikre god brannvarsling, men ha gjerne flere:
– Nederst i trapp (1.etg)
– Øverst i trapp (3.etg)
– Gang utenfor soverom (2.etg)
– I forbindelse med et eventuelt vaskerom

Dersom tredje etasje benyttes som oppholdsrom bør man også ha røykvarsler her. Seriekoblede røykvarslere sikrer god varsling i hele huset dersom det oppstår brann eller branntilløp.

Rømningsveier:
Sjekk at brannstigen er i orden. Dette sjekker man enkelt selv ved å fjerne stiften som holder stigen på plass. Stiften settes på plass igjen etter sjekken. Dersom det skulle være feil på brannstigen er det viktig at dette meldes fra om til styret.
Sjekk også at vinduer som kan benyttes til rømning lar seg åpne.

Rømningsvei fra hage.
Alle rømningsveier skal lede til «sikkert sted». Dersom hagesiden av huset ikke har noen utgang (f.eks port gjennom gjerde/hekk) vil ikke dette regnes som et sikkert sted i forbindelse med brann.
Her er det beboers ansvar å sørge for at det er mulig å rømme videre fra egen hage. Dette kan løses ved å lage port/åpning i gjerde/hekk, evt en stigeløsning for å forsere et gjerde.
Det er ikke krav til store installasjoner, kun at det er mulig å ta seg videre fra hagen. Er f.eks hekken mulig å passere ved å «gå gjennom» den, så er dette så klart godt nok.

Brannslukkingsapparat / brannteppe o.l.:
Sjekk at dere har oversikt over hvor slukkeutstyr befinner seg i huset. Her er regelen «jo fler jo bedre», og det er lurt å ha slukkeapparat tilgjengelig i alle etasjer.
Brannteppe er et godt alternativ på kjøkkenet dersom det skulle oppstå brann i forbindelse med matlaging. Da kan du slukke brannen uten å skade hele kjøkkenet ditt.

Brannøvelse:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler at man gjennomfører brannøvelse også i private hjem. Sørg for at hele familien vet hva de skal gjøre i en brannsituasjon.
Det er viktig med fokus på følgende:
– Varsling
– Plassering av slukkeutstyr
– Rømningsveier
– Samlingspunkt ute
– Rutiner

Vi håper som alltid at dette er informasjon og grep vi aldri får bruk for, men det er likevel viktig å være bevisst på sikkerhet i egen bolig.

mvh
Styret

Informasjon fra styret – julegrantenning, beboermøte og tv/Internett

Beboermøte
Styret planlegger beboermøte og dato settes så fort vi har informasjonen vi trenger om «garasjeprosjektet» . Sakene styret vil orientere om på beboermøtet er;

  • Nye garasjer
  • Økonomiske sider ved rehabiliteringsprosjektet som er gjennomført

NB: Beboermøtet skal ikke ta beslutninger i disse sakene, det gjøres på ekstraordinær/ordinær generalforsamling.
Andre saker dere ønsker å drøfte må meldes til styret på styret@ellingsrudjordetbrl.no senest 24.november 

Julegrantenning søndag 28.november kl. 17:00
Påmelding her; https://no.surveymonkey.com/r/VYWZGQ3
Påmelding er viktig slik at nissen vet hvor mange barn som kommer!

Internett/TV

Styret er klar over problemene en del beboere opplever og har dialog med OpenNet.
Avtalen med Telia løper frem til 1.7.2022 – etter denne datoen forsvinner tilgangen til de gamle internett/Tv-løsningene til borettslaget.

Husleien vil fremover spesifisere utgifter til RiksTV og fibernett slik at de som kan kreve utgiftene refundert fra arbeidsgiver får mulighet til det.

Steng/tøm utekranene
Til slutt en vennlig påminnelse om at dere som ikke har skrudd av vannet til utekranene bør gjøre det nå for å forhindre frostskader i vinter.

Styremøter
Styret avholder normalt styremøte i løpet av den første uka i hver måned.