Informasjon fra styret – julegrantenning, beboermøte og tv/Internett

Beboermøte
Styret planlegger beboermøte og dato settes så fort vi har informasjonen vi trenger om «garasjeprosjektet» . Sakene styret vil orientere om på beboermøtet er;

  • Nye garasjer
  • Økonomiske sider ved rehabiliteringsprosjektet som er gjennomført

NB: Beboermøtet skal ikke ta beslutninger i disse sakene, det gjøres på ekstraordinær/ordinær generalforsamling.
Andre saker dere ønsker å drøfte må meldes til styret på styret@ellingsrudjordetbrl.no senest 24.november 

Julegrantenning søndag 28.november kl. 17:00
Påmelding her; https://no.surveymonkey.com/r/VYWZGQ3
Påmelding er viktig slik at nissen vet hvor mange barn som kommer!

Internett/TV

Styret er klar over problemene en del beboere opplever og har dialog med OpenNet.
Avtalen med Telia løper frem til 1.7.2022 – etter denne datoen forsvinner tilgangen til de gamle internett/Tv-løsningene til borettslaget.

Husleien vil fremover spesifisere utgifter til RiksTV og fibernett slik at de som kan kreve utgiftene refundert fra arbeidsgiver får mulighet til det.

Steng/tøm utekranene
Til slutt en vennlig påminnelse om at dere som ikke har skrudd av vannet til utekranene bør gjøre det nå for å forhindre frostskader i vinter.

Styremøter
Styret avholder normalt styremøte i løpet av den første uka i hver måned.

Comments are closed