Avfallshåndtering

EBL-renovasjon

Det er renovasjonsetaten som eier og tømmer våre avfallsbeholdere. Vanlig avfall tømmes ukentlig, og papir-beholderene tømmes annenhver uke. Restavfall tømmes hver tirsdag, og det er derfor viktig at ingen parkerer foran avfallsbeholderen da. Det er mulig å se tidspunkt for neste tømming her.

Vi oppfordrer alle til å være nøye med å lukke lukene slik at beboere i nærheten ikke blir plaget av lukt, eller fugler drar ut søppel.

Renovarsjonsetaten har tatt stikkprøver og bemerket at vi ikke er spesielt flinke til å kildesortere. Vi oppforderer derfor alle til å bli flinkere med de grønne og blå posene. Posene får man gratis i dagligvarebutikker i Oslo. Les mer om kildesortering her.

Borettslaget har for tiden ingen områder for hageavfall. Nærmeste hageavfallsmottak er Haralrud hageavfallsmottak på Brobekk.

Farlig avfall kan leveres til nærmeste gjenbruksstasjon eller du kan benytte deg av Renovasjonsetatens hentebil som kommer til borettslaget med jevne mellomrom. Se listen under for de nærmeste stedene som tar imot farlig avfall.

I forbindelse med borettslagets rehabiliteringsplan vil styret vurdere alternativer for avfallshåndteringen og muligheter for nedgravde avfallsbeholdere, samt muligheter for lokalt hageavfall.

 

Her er steder i nærheten man kan få blå og grønne poser og hvor man kvitte seg med farlig avfall:

De nærmeste butikkene som skal ha grønne og blå poser er:

Nærmeste sted å levere farlig avfall er :

Comments are closed