Fibernett.

Borettslagene Munkebekken, Ellingsrudflaten og Ellingsrudjordet har gått sammen for å få til en fellesavtale om fibernett. OBOS OpenNet har kommet med det klart beste tilbudet. Dette tilbudet inkluderer også arbeidet forbundet med infrastrukturen som trengs for fibernettet. Tilbudet innebærer ingen kostnadsøkning for borettslagene sett opp mot dagens Get-avtale.

Alle som i dag betaler for utvidet datahastighet, gjennom GET/Telia, vil slippe disse kostnadene. Fibertilbudet har en hastighet på 1000/1000 Mbit/s som er langt bedre enn den største oppgraderingspakken til GET. Borettslagene vil hver for seg også inngå avtale med tredjepart (RiksTV) om leveranse av lineær tv via fiber. Grunnpakken i TV-avtalen vil ikke medføre ekstra kostnader for andelseierne. Som med GET/Telia er det mulig for den enkelte boenhet å kjøpe ekstra TV-pakker.

Det vil komme informasjon rundt traseer for fiber og tilkoblingspunkter på andelene når dette arbeidet er klart. Som del av avtalen blir alt istandsatt og ny asfalt blir lagt.

TV pakken på det nye fibernettet vil bestå av RiksTV favoritter som gir alle 6 faste kanaler og 6 kanaler alle kan velge selv. Det kan bestilles ekstra kanaler av den enkelte husstand.

For mer informasjon, se Spørsmål og svar om fibernett

Befaringer er avlyst – følg folkehelseinstituttets anbefalinger!

På grunn av koronaviruset og tiltakene igangsatt av regjering og Folkehelseinstituttet, utsetter styret alle individuelle befaringer av andeler inntil videre. Videre ser styret på tilgjengelige digitale løsninger for gjennomføring av beboermøte/generalforsamling.

Styret oppfordrer alle beboere til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger og tiltak. Det er løpende oppdateringer her.

Beboere bes respektere hjemmekarantene og gjennomføre sosial distansering for å minimere lokal smitte her i Munkebekken.

Beboermøte 4.april kl 17:30 i Grendehuset

Tema for møtet er blant annet fordeling av kostnader knyttet til vindusutskiftingen, bytte av ytterdører og miljøutvalg/sosiale arrangementer. Hver andelseier vil i forkant av møtet få tilsendt informasjon om kostnaden knyttet til egen bolig.
Innkalling vi også bli sendt ut skriftlig.

Henting av juletrær

Renovasjonsetaten opplyser om at de samler inn brukte juletrær lørdag 5. januar på følgende tidspunkter og steder:

Kl. 10:00 – Krysset mellom Munkebekken og Gamle Strømsvei, snuplassen v/300
Kl. 10:15 – Munkebekken v/innkjøring 8-290, møteplass Taxi

For kart og mer info, besøk nettsiden deres her. Det er også anledning til å kaste juletrær på Haraldrud gjenbruksstasjon.

Vil du sitte i styret?

Tre av styremedlemmene er på valg i år – og det skal velges to varamedlemmer. Er det noen som ønsker å stille til valg så ta kontakt med Heidi Herstad-Hammerlund i nr 15 eller Petter Bjerke i nr 143. Det vil også bli levert ut lapper med svarslipp i postkassene ang dette.

Henting av juletrær

Renovasjonsetaten opplyser om at de samler inn brukte juletrær lørdag 6. januar på følgende tidspunkter og steder:

Kl. 10:00 – Krysset mellom Munkebekken og Gamle Strømsvei, snuplassen v/300
Kl. 10:15 – Munkebekken v/innkjøring 8-290, møteplass Taxi

For kart og mer info, besøk nettsiden deres her. Det er også anledning til å kaste juletrær på Haraldrud gjenbruksstasjon.

Innkalling til beboermøte angående loft

Vi kommer til å holde et beboermøte for alle i borettslaget tirsdag 7. mars 18:00 
i Grendehuset. Agendaen for møtet er den generelle status på loft og ventilasjon. Vi vil presentere styrets tanker om hva som bør gjøres og ta imot spørsmål angående dette. Vi håper også på å få en representant fra OBOS på møtet. Styret ønsker i tillegg å høre beboernes tanker om lekeplassen i borettslaget. Vi har i høst gjennomført en vurdering av denne som konkluderer med at den er overmoden for utskiftning.

Forslag til generalforsamlingen

Det skal avholdes generalforsamling i Ellingsrudjordet Borettslag onsdag 31. mai. Om det er noen som har forslag de ønsker skal behandles der må disse fremmes for styret senest 1. april. Forslaget må formuleres slik at det kan stemmes over direkte slik det er skrevet.

Forslag leveres skriftlig til styrets leder, Karl Olav Fostervoll – Munkebekken 75, eller via borettslagets meldingstjeneste på nett her.

Endringer i styret

Arne Vidar Jenssen trer ut av styret etter lang og tro tjeneste. Han har sittet i styret siden borettslaget var nytt, og vi ønsker å gi ham en spesiell takk! Varamedlem Finn Christian Stoveland rykker dermed opp som styremedlem og tar også over rollen som styrets sekretær. Karl Olav Fostervoll tar over stafettpinnen som borettslagets vaktmester frem til neste generalforsamling.