Barnehage i grendehuset

Lia Barnehage er under rehabilitering og én avdeling derfra kommer til å benytte Grendehuset på dagtid fremover. Leieforholdet varer frem til 31.12.17. Grendehuset kan benyttes som vanlig på kveldstid og i helger.

Grendehuset har for øvrig en Facebook-gruppe for de som er interessert. For mer informasjon om grendehuset, trykk her. Utleieregler og kontrakt finnes her.

Postkasser – nye navnskilt

De nye takene over postkassene og nye dører med navnskilt er på plass. Men styret har fått noen reaksjoner på feilskriving av navn. Dette skal leverandør ordne, men vil gjerne vite om det er flere som vil rette opp. Ta derfor en titt på postkasseskiltet og se om navn(ene) er riktig skrevet! Gi eventuell tilbakemelding til styret her.

Tidsfrist 1. april

Nye skilt er kostnadsfrie for oss. Om noen ønsker andre navn enn de opprinnelige, må de bekoste dette selv, men styret kan formidle kontakt med leverandør.

Ny husleie

Fra 1. februar 2016 er borettslaget vårt ferdig med å nedbetale det opprinnelige husbanklånet. Dermed har vi ingen finanskostnader. Men vi har fra OBOS Prosjekt fått en vedlikeholdsplan for perioden 2016-2020. Om vi følger denne, vil vi få vesentlig høyere driftskostander som i første omgang kan dekkes inn med økt husleie. For 2016 er det snakk om vedlikeholdstiltak på kr. 1.269.000,-.

For å få et budsjett for 2016 som skal gå i pluss, må vi derfor øke budsjettposten driftsutgifter. Dette gjør vi foreløpig ved å øke posten med 50%. Vi får dermed en grunnhusleie på kr. 3.411,- for alle. De som har bygget ut, vil få tilsvarende tillegg som de har hatt til nå. Dette vil gjelde fra 1. februar.

Les mer