Takk for innsatsen!

Styret ønsker å gi en spesiell takk på vegne av hele borettslaget til alle de frivillige som har stått på for å holde skøytebanen i gang denne vinteren. Den har vært et hyggelig samlingspunkt for små og store i hele nabolaget.

Beis av garasjer

Vi observerer at ca. hver tredje andelseier har fulgt anmodningen om å beise garasjen før vinteren. Vi anmoder derfor igjen om å beise garasjen. Og glem ikke baksiden 🙂 Dette er en del av den periodiske vedlikeholdsplanen som borettslaget ønsker å følge. Beis får du fra styregarasjen. Nøkkel til den får du ved å spørre et styremedlem. Informasjon om fargekoder finner du her og dersom du trenger å finne deg et styremedlem kan du gå hit.

Vi rydder og rusker

Våren betyr så mangt. Blant annet skal vi rydde og gjøre det pent og rent etter vinteren. I denne anledningen har vi sterke tradisjoner i borettslaget vårt. Allerede nå til uken (uke 14) har vi avtale med brøyte-/strøfirmaet vårt om maskinell feiing av veier og parkeringsplasser. Dette vil skje på formiddagen – foreløpig ikke fastsatt dag (væravhengig). Det er da snakk om grovfeiing slik at vi blir kvitt det meste av grusen. Ny feierunde blir etter Rusken-aksjonen. Den skal vi ha mandag 25. april. Dagen etter – tirsdag 26. april kommer komprimatorbil som tar med seg det som er samlet opp gjennom et langt år. Nærmere om disse to aksjonene kommer senere.

Les mer