Parkering

Styret observerer at det er flere beboere med garasjeplass som stadig parkerer bilen ute og på den måten bruker opp unødvendig parkeringsplass. Styret oppfordrer derfor alle med garasjeplass til å benytte denne. Det er i følge vedtektene i garasjelaget ikke tillatt å bruke garasjen til andre formål dersom man da må parkere bilen fast på fellesplasser.

Beis av garasjer

Vi observerer at ca. hver tredje andelseier har fulgt anmodningen om å beise garasjen før vinteren. Vi anmoder derfor igjen om å beise garasjen. Og glem ikke baksiden 🙂 Dette er en del av den periodiske vedlikeholdsplanen som borettslaget ønsker å følge. Beis får du fra styregarasjen. Nøkkel til den får du ved å spørre et styremedlem. Informasjon om fargekoder finner du her og dersom du trenger å finne deg et styremedlem kan du gå hit.