Generalforsamling 2019

Husk generalforsamling i Grendehuset onsdag 15. mai klokken 18:00. Husk å ta med registreringsblankett fra innkallingen du har fått i posten, eller sende med noen fullmakt dersom du ikke kan komme.

Generalforsamling 2017

GF-2017Vi minner om at det er årlig generalforsamling for borettslaget onsdag 31. mai klokken 18:00 i Grendehuset.

Vi skal blant annet avgjøre fremtiden for uteområdet/lekeplassen, stemme over igangsetting av vindusutskiftning og avgjøre om vedtektene rundt dyrehold skal skrives om.

Les mer

Forslag til generalforsamlingen

Det skal avholdes generalforsamling i Ellingsrudjordet Borettslag onsdag 31. mai. Om det er noen som har forslag de ønsker skal behandles der må disse fremmes for styret senest 1. april. Forslaget må formuleres slik at det kan stemmes over direkte slik det er skrevet.

Forslag leveres skriftlig til styrets leder, Karl Olav Fostervoll – Munkebekken 75, eller via borettslagets meldingstjeneste på nett her.

Forslag til generalforsamlingen

Årets generalforsamling i Ellingsrudjordet Borettslag skal være mandag 9. mai 2016 (ikke onsdag 11. mai som tidligere nevnt). I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett, hvor møtet skal være og saker som skal til behandling.

Forslag som andelseiere ønsker behandlet av generalforsamlingen, må være styret i hende senest mandag 15. februar 2016. Forslagstiller formulerer kort om saken og et konkret forslag til vedtak.

Forslag sendes styreleder:
Karl Olav Fostervoll
Munkebekken 75
1061 OSLO
kalle.fostervoll@gmail.com

Ny husleie

Fra 1. februar 2016 er borettslaget vårt ferdig med å nedbetale det opprinnelige husbanklånet. Dermed har vi ingen finanskostnader. Men vi har fra OBOS Prosjekt fått en vedlikeholdsplan for perioden 2016-2020. Om vi følger denne, vil vi få vesentlig høyere driftskostander som i første omgang kan dekkes inn med økt husleie. For 2016 er det snakk om vedlikeholdstiltak på kr. 1.269.000,-.

For å få et budsjett for 2016 som skal gå i pluss, må vi derfor øke budsjettposten driftsutgifter. Dette gjør vi foreløpig ved å øke posten med 50%. Vi får dermed en grunnhusleie på kr. 3.411,- for alle. De som har bygget ut, vil få tilsvarende tillegg som de har hatt til nå. Dette vil gjelde fra 1. februar.

Les mer