Grendehuset

Arbeider er nå i gang på grendehuset – både innvendig og utenfor. Forfallet har bygget på seg på grunn av manglende vedlikehold. Styret jobber også litt med planer om å få laget en binge hvor vi kan kaste hageavfall.