Snømåking og parkering

arno-senoner-eWWTfw17QCU-unsplash
Da er vinteren her igjen og vi minner om at alle må passe på at det ikke legger seg for mye snø på taket til tilbygg/tak over terrasser og balkonger. For mye vekt her kan i verste fall gi skader på bygningene og det er beboernes eget ansvar å måke ved behov. Hvis dere ikke følger opp dette kan konsekvensen i verste fall bli at dere selv må dekke skader hvis de oppstår.
Det er også fint om dere ikke måker all snøen foran huset ut på gangveiene.
Borettslaget har avtaler om snømåking, og det brukes i tillegg snøfreser. Vi gjør imidlertid oppmerksomme på at «finmåking» foran garasjene må dere regne med å gjøre litt av selv (det samme gjelder selvsagt måking fra gangveiene til inngangsdørene).
TIl slutt; mye snø betyr fort parkeringstrøbbel her i Munkebekken. Pass på at dere ikke parkerer slik at brøytebilene ikke kommer til der de skal. Selv om det er plass til x antall biler ved siden av hverandre på parkeringen ellers i året kan snøen gjøre at det er plass til færre biler om vinteren. Hvis alle kan måke litt rundt bilene sine vil det også  bli mindre parkeringstrøbbel for alle.

Parkering

Styret observerer at det er flere beboere med garasjeplass som stadig parkerer bilen ute og på den måten bruker opp unødvendig parkeringsplass. Styret oppfordrer derfor alle med garasjeplass til å benytte denne. Det er i følge vedtektene i garasjelaget ikke tillatt å bruke garasjen til andre formål dersom man da må parkere bilen fast på fellesplasser.

Parkering

Styret observerer at det er flere beboere med garasjeplass som stadig parkerer bilen ute og på den måten bruker opp unødvendig parkeringsplass. Styret oppfordrer derfor alle med garasjeplass til å benytte denne. Det er ikke tillatt å bruke garasjen til andre formål dersom man da må parkere bilen fast på fellesplasser.

Kjøring i borettslaget

Det blir stadig observert råkjøring i borettslaget. Det er ikke selvsagt at dette er våre egne beboere, men vi ønsker likevel å minne alle om at det er mange små barn som leker her og at man derfor begrenser kjøring i borettslaget så godt det lar seg gjøre. Når man likevel må, så ber vi alle om å kjøre ytterst forsiktig.

Viktig melding om røykvarslere og brannslukkere

Alle leilighetene i borettslaget har fått røykvarslere og brannslukkere. Disse skal være knyttet til hver enkelt leilighet, og MÅ IKKE FJERNES. De er merket som borettslagets eiendom. Om det oppstår feil, skal styret kontaktes.  Det er andelseiers ansvar å påse at brannslukkere er i orden – at pilen står på grønt område. Brannslukkere skal minst hvert halvår snus på hodet og ristes forsiktig.

Styret oppfordrer alle som har ekstra røykvarslere å kontrollere disse og om nødvendig bytte batteri.

Tøm postkassen!

Vi har fått en henvendelse fra postbudet vårt. Han har erfart at det er en del som ikke tømmer postkassen sin jevnlig. Riktignok er det mye reklame her som ikke alle er så interessert i. Men når kassen blir så full at det ikke er mulig å få mer nedi, er det et tegn på at det er en stund siden den ble tømt. Mye post kommer digitalt, men vi har altså postkasser som brukes.

Så postbudets ønske er: Tøm postkassen jevnlig!

Kjøring/parkering

Styret vil igjen minne om borettslagets regler for kjøring og parkering på borettslagets område. Vi oppfordrer nok en gang til å bruke garasjene til bilparkering.

Kildesortering av søppel

Styret hadde tidligere i år en befaring med Renovasjonsetaten (REN) for å se på hvor gode vi er på kildesortering av søppel. «Dommen» ble at vi langt fra er best i klassen. Det var ikke på langt nær mange nok grønne og blå poser i containerne i forhold til hva REN ønsker.

Nå ønsker etaten å hjelpe oss til å bli bedre.

Onsdag 16. september mellom klokken 16 og 20 vil REN gå fra dør til dør og fortelle om kildesortering. Det er fritt til hver enkelt beboer å la dem komme inn og orientere.

 

Kjøring og parkering

Styret må igjen oppfordre til bruk av garasjer, og at dørene skal lukkes og låses.

Sommertid betyr at det er mange barn ute. Vi gjentar derfor nok en gang – kjør så lite som mulig inne i borettslaget, og gjør det svært forsiktig! Ingen parkering!