Informasjon fra styret – julegrantenning, beboermøte og tv/Internett

Beboermøte
Styret planlegger beboermøte og dato settes så fort vi har informasjonen vi trenger om «garasjeprosjektet» . Sakene styret vil orientere om på beboermøtet er;

  • Nye garasjer
  • Økonomiske sider ved rehabiliteringsprosjektet som er gjennomført

NB: Beboermøtet skal ikke ta beslutninger i disse sakene, det gjøres på ekstraordinær/ordinær generalforsamling.
Andre saker dere ønsker å drøfte må meldes til styret på styret@ellingsrudjordetbrl.no senest 24.november 

Julegrantenning søndag 28.november kl. 17:00
Påmelding her; https://no.surveymonkey.com/r/VYWZGQ3
Påmelding er viktig slik at nissen vet hvor mange barn som kommer!

Internett/TV

Styret er klar over problemene en del beboere opplever og har dialog med OpenNet.
Avtalen med Telia løper frem til 1.7.2022 – etter denne datoen forsvinner tilgangen til de gamle internett/Tv-løsningene til borettslaget.

Husleien vil fremover spesifisere utgifter til RiksTV og fibernett slik at de som kan kreve utgiftene refundert fra arbeidsgiver får mulighet til det.

Steng/tøm utekranene
Til slutt en vennlig påminnelse om at dere som ikke har skrudd av vannet til utekranene bør gjøre det nå for å forhindre frostskader i vinter.

Styremøter
Styret avholder normalt styremøte i løpet av den første uka i hver måned.

Snømåking og parkering

arno-senoner-eWWTfw17QCU-unsplash
Da er vinteren her igjen og vi minner om at alle må passe på at det ikke legger seg for mye snø på taket til tilbygg/tak over terrasser og balkonger. For mye vekt her kan i verste fall gi skader på bygningene og det er beboernes eget ansvar å måke ved behov. Hvis dere ikke følger opp dette kan konsekvensen i verste fall bli at dere selv må dekke skader hvis de oppstår.
Det er også fint om dere ikke måker all snøen foran huset ut på gangveiene.
Borettslaget har avtaler om snømåking, og det brukes i tillegg snøfreser. Vi gjør imidlertid oppmerksomme på at «finmåking» foran garasjene må dere regne med å gjøre litt av selv (det samme gjelder selvsagt måking fra gangveiene til inngangsdørene).
TIl slutt; mye snø betyr fort parkeringstrøbbel her i Munkebekken. Pass på at dere ikke parkerer slik at brøytebilene ikke kommer til der de skal. Selv om det er plass til x antall biler ved siden av hverandre på parkeringen ellers i året kan snøen gjøre at det er plass til færre biler om vinteren. Hvis alle kan måke litt rundt bilene sine vil det også  bli mindre parkeringstrøbbel for alle.

Renovasjonsetaten kommer på besøk 6.august

Oslo kommune, ved renovasjonsetaten, vil komme rundt i borettslaget 6. august mellom klokken 16.00 og 20.00. Hensikten med besøkene er å motivere til økt kildesortering. De skal i følge dem selv også holde en stand hvor ungene kan spille «returdunk» og de voksne kan svare på en kildesorteringsquiz. De vi også ha med seg gratis søppelbøtter som passer til de grønne posene.

Beboermøte 4.april kl 17:30 i Grendehuset

Tema for møtet er blant annet fordeling av kostnader knyttet til vindusutskiftingen, bytte av ytterdører og miljøutvalg/sosiale arrangementer. Hver andelseier vil i forkant av møtet få tilsendt informasjon om kostnaden knyttet til egen bolig.
Innkalling vi også bli sendt ut skriftlig.

Radonmålinger

Vi er nå i gang med nye radonmålinger med eget apparat der det er nødvendig med kontrollmåling. Vi tar de enhetene som haster mest først, og i utgangspunktet er det kun enheter med høye verdier eller ikke godkjente målinger som måles på nytt. Ta kontakt med styret om dere ikke har sendt inn resultater av radonmålingen til styret, og ønsker ny måling. Vi måler bare frem til mars (normalt ca en uke i hver bolig), så hvis det blir mange som ønsker ny måling kan det hende dere må vente til neste vinter.

Skader etter vinteren

Vi vil be alle beboere ta en ekstra grundig titt etter skader som kan ha oppstått etter vinteren. Er det andre typer skader dere mener styret bør vite om vil vi også ha beskjed. Som nevnt i tidligere rundskriv erstatter i utgangspunktet ikke borettslaget skader på private hekker og gjerder.

Feiing av veiene

I slutten av uke 17 (26-27. april) vil vi bestille feiebil da det er veldig mye grus. Det er fint om alle kan koste sammen grus utenfor egen bolig slik at feiebilen får med seg mest mulig. Den dagen feiebilen kommer er det ikke lov å ha bilen parkert på parkeringsplassene slik at disse kan feies godt. Dette blir varslet per sms.

Snøbrøyting

Det har vært noen utfordringer med snøbrøyting i Munkbekken, og styret har fått en del henvendelser om dette. Ved stort snøfall vil selskapene som står for snøbrøytingen ha store kapasitetsutfordringer så dette er ikke noe vi får gjort så mye med. Det er likevel slik at det har vært ting å utsette på brøytejobben, og styret har vært i kontakt med brøyteselskapet om dette. Les mer

Vaktmester?

Borettslaget ser etter noen som ønsker å ta jobben som vaktmester. Vaktmesterjobben omfatter blant annet;

  • Klippe plener
  • Måke snø på stikkveier (ikke gangveiene)
  • Tømme søppelkasser
  • Skifte lyspærer
  • Annet forefallende

Det kan være aktuelt at flere deler på oppgavene – ta kontakt hvis dere eller ungdommene i huset er interessert!

Utskifting av vinduer

Avstemmingen på beboermøtet 30.januar viste et stort flertall for å velge trevinduer med aluminium og toppsvingvinduer. Styret går derfor videre med denne løsningen.

Les mer