Parkering

Styret observerer at det er flere beboere med garasjeplass som stadig parkerer bilen ute og på den måten bruker opp unødvendig parkeringsplass. Styret oppfordrer derfor alle med garasjeplass til å benytte denne. Det er i følge vedtektene i garasjelaget ikke tillatt å bruke garasjen til andre formål dersom man da må parkere bilen fast på fellesplasser.

Vindusutskifting

Etter innhenting av anbud har styret gått for OBOS som prosjektadministrasjon. Det vil bli innkalt til beboermøte når man har kartlagt det som er nødvendig for å ta stilling til selve rehabiliteringsprosjektet.

Bommer

Det er en del trafikk på gangveiene, og enkelte kjører uforsvarlig fort gjennom borettslaget. Styret er bekymret for at barn vil komme ut på gangveien og bli på kjørt da det mange steder er dårlig sikt (på grunn av boder og hekker). Styret jobber derfor med å innhente tilbud på bommer som vil begrense trafikken (det vil selvfølgelig fortsatt være mulig å kjøre til rekkehusene).

Radonmåling

I følge vedlikeholdsnøkkelen til borettslaget skal vi gjennomføre radonmåling i vinter. Alle boenheter vil få utdelt en boks som skal ligge i huset over vinteren. Mer informasjon om dette kommer.

Søppelkasser

Søppelkassene langs gangveiene er tatt ned. Det vil komme nye søppelkasser ved de to lekeplassene når de er ferdigstilt.

Vedlikehold av tak

Oppstart av takfornying er onsdag 7. Juni. Arbeidet vil ta ca 5 – 6 uker. Ved en takfornying vil det byttes ut ødelagte takstein og taket vil vaskes og impregneres. Veggene spyles over etterpå.

Les mer

Parkering

Styret observerer at det er flere beboere med garasjeplass som stadig parkerer bilen ute og på den måten bruker opp unødvendig parkeringsplass. Styret oppfordrer derfor alle med garasjeplass til å benytte denne. Det er ikke tillatt å bruke garasjen til andre formål dersom man da må parkere bilen fast på fellesplasser.

Sommerfest

Det blir sommerfest i Grendehuset lørdag 17. Juni kl. 18. Vi håper dere kan sette av litt tid til hyggelig nabosamvær. Styret stiller med grillmat, men ta med egen drikke. Vel møtt!

Rens av avløpsrør

Dette gikk ganske smertefritt og styret vil gjerne takke alle som kunne slippe inn folkene fra Gravco. Dere skal alle ha fått en hvit lapp med eventuelle mangler. Dersom dere har feil/mangler ber vi dere ta disse på alvor.

Les mer

Diverse vedlikehold/rehabilitering fremover

Styret innhenter i disse dager tilbud på rens av takstein og vurderer gjennomføring av dette om kort tid. Rens av takrenner, som ikke ble fullført etter planen forrige høst grunnet frost, vil også følges opp. I henhold til vedlikeholdsnøkkelen skal husene males i år, men styret vil på generalforsamlingen fremme forslag om å skifte alle vinduene, og dersom det blir vedtatt mener styret det er logisk at vi da utsetter maling og annet vedlikehold av fasader til etter at vinduer er skiftet.